آموزش خیاطی دوختنی

چرا دکمه لباس‌های زنانه سمت چپ و مردونه سمت راست دوخته میشود؟

اکثر آدم ها راست دست هستند:

▪️ در قدیم چون مردان می بایست در مبارزه به سرعت به سلاح‌شان دسترسی داشته باشند و سلاح را زیر جلیقه‌شان مخفی می کردند،  مجبور بودند دکمه‌های کت را  به سرعت باز کنند تا سلاح را بردارند. بخاطر همین دکمه‌های لباسشان  سمت راست دوخته میشد.

▪️و زنان ثروتمند نیز چون برای آماده شدن از خدمتکاران کمک می گرفتند،  تا لباس هایشان را  بپوشند، بخاطر همین خیاط‌ها دکمه‌ها را سمت چپ میدوختند.

دوختنی

دیدگاه‌ها

0