آموزش خیاطی دوختنی

پاترون تیپ چیست ؟

پاترون تیپ، الگوی اولیه کنترل شده بدون اضافات است که در هلال گردن و حلقه آستین هیچگونه بازی و تغییراتی اعمال نشده و روی پارچه متقال برش زده می شود. در قسمت جلو روی دولای بسته و در پشت دولای باز برش میخورد ( بدون روی هم گرد ). برش ها در الگوی بالاتنه به صورت برش عمودی یا برش از سرشانه است. تمام درزها با دست کوک زده می شود و پرو گیری میشود. حین پروگیری هر جای پاترون ایراد دارد میتوان با خودکار علامت زد. ممکن است کارورها یا شیب سرشانه کم یا زیاد باشد یا حلقه آستین یا گردن تنگ یا گشاد باشد ویا هر ایراد دیگری، که روی پارچه علامت زده میشود و چون با دست کوک گرفته شده به راحتی میتوان با توجه به خط های جدید رسم شده روی پاترون رفع ایراد کرد و همین ایرادات را روی الگوی اصلی رفع کرده و با اطمینان بیشتر از صحت اندازه گیری و الگوکشی، اقدام به برش و دوخت پارچه اصلی کرد.

معمولا اندام هایی که یک یا دو اشکال اندامی دارند یا اندام شخص استاندارد و نرمال و قرینه نیست، نیاز به دوخت پاترون دارند. همچنین در مواردی که پارچه اصلی حساس است و در صورت شکافتن رد سوزن روی پارچه نمایان میشود و فقط یکبار فرصت دوخت دارند و همچنین برای لباس عروس که سفید است هم نیاز به دوخت پاترون هست.

دوختنی

دیدگاه‌ها

0