آموزش خیاطی دوختنی

رنگ لباس در تابستان

در تابستان چه رنگی بپوشیم؟
حتما میدانید که پوشیدن لباسهای تیره در تابستان و هوای گرم ، باعث میشود بیشتر احساس گرما کنید، دلیل آن هم این است که رنگهای تیره به جای این که گرما را منعکس کنند آن را جذب می کنند.
اگر اصرار دارید از رنگهای تیره در هوای گرم استفاده کنید حتما از پارچه های نازک تر و سبک تر استفاده کنید تا درجه حرارت بدن تنظیم شود. مثل لنین و پارچه های پنبه ای و از پوشیدن لباسهایی از جنس نایلون و پلی استر پرهیز کنید زیرا این نوع لباسها گرما را جذب می کنند.
پارچه های لنین رطوبت را به خود جذب میکنند بنابراین برای فصل تابستان که تعرق بدن بسیار زیاد است انتخاب مناسبی است.
پارچه های پنبه ای هم برای این فصل انتخاب خیلی خوبی است چون این نوع پارچه ها از جنس طبیعی بوده و گرما را از خود عبور میدهند.
یادتان باشد رنگ سفید از لحاظ روحی چون یاد آور یخ است و بیشتر احساس خنک بودن به ما دست میدهد بهترین رنگ برای این فصل گرم سال است.

دوختنی

دیدگاه‌ها

0