آموزش خیاطی دوختنی

خطرات شغل خیاطی

بسیاری از افرادی که به صورت حرفه ای به خیاطی مشغولند با آسیب های شغلی مواجهند.

اولین مشکل برای تازه کارها خطر رفتن سوزن به دست آنها و جراحات ناشی از آن است. همچنین همه خیاط ها به طور معمول به مرور زمان دچار دردهایی در گردن، شانه و کمر و دیگر مفاصل می شوند که گاهی میتواند آسیب های جدی به همراه داشته باشد.

با انتخاب میز و صندلی استاندارد می توان تا حد زیادی از این آسیب ها در امان بود.

همچنین با توجه به دقت و ظرافت کار خیاطی، معمولا بیشتر خیاط ها به مرور زمان دچار کاهش نمره چشم می شوند که میتوان با استراحت چشم هر ۲۰ دقیقه یکبار و با مراجعه منظم به چشم پزشک جلوی ضعیف تر شدن چشم را گرفت.

انجام فعالیت ها و نرمش های مخصوص گردن، چشم و … نیز کمک شایانی به کمتر کردن خطرات ذکر شده میکند.

دوختنی

دیدگاه‌ها

0