آموزش خیاطی دوختنی

الگو تصویری پانچو پاییزه

✅نکات:با توجه به عرض پارچه ( ١٥٠-١٦٠-١٨٠) قد آستين تعيين ميشود.
جلو و پشت هر كدام روي دولای بسته و از راه پارچه برش ميخورد.
فقط محل عبور سر ( دور يقه) از روی پارچه قيچی ميشود و با نوار اریب، سجاف یا آسترکشی، پاکدوزی میشود.
اندازه محل عبور دست ( گشادی دم دست) به دلخواه کم یا زیاد میشود.
محل دوخت پهلوها روی الگو با خط چین مشخص شده است.
?متراژ پارچه: دو قد از سرشانه تا پایین
?جنس پارچه: کشمیر( پارچه های مناسب فصل)
❤️قسمت های قرمز=دورریز

دوختنی

دیدگاه‌ها

0