آموزش خیاطی دوختنی

الگو تصویری پالتو یقه آمریکایی آستین پفی

✅نکات: الگوی آزاد بالاتنه رو تبدیل به پالتو‌کنید و بعد از طراحی آستین به صورت سرخود، الگو را برای پشت کپی کنید. یقه آمریکایی داخل درز سرشانه دوخته می‌شود و‌پشت یقه ندارد( درصورت دلخواه می‌توانید پشت یقه رو‌طراحی‌کنید و بدوزید). نوار سه سانتی روی یقه و آستین دوخته میشود. جیب فقط در یک سمت پالتو قرار دارد. پایین آستین بعد از پیلی دادن به مچی وصل میشه.
دقت کنید اندازه ها با توجه به سایز متغیر است.
بعد از دوخت پالتو‌، می‌توانید آسترکشی کنید.
?متراژ پارچه: دو قد از سرشانه تا پایین
?جنس پارچه: فوتر
?قسمت هاي سبز = سجاف

دوختنی

دیدگاه‌ها

0