آموزش خیاطی دوختنی

الگو تصویری تاپ یقه ایستاده پیلی دار با والان دور حلقه

✅نکات:الگوي جلو روي دولاي بسته و پشت دولاي باز برش شود.
انتقال پنس سرشانه و لقی حلقه به گردن برای اوازمان پیلی دور یقه انجام میشود.
ساسونهای جلو و پشت دوخته نمیشود.
والان دور حلقه بعد از چین کش کردن به دور حلقه از کارور جلو تا کارور پشت دوخته شود.
بین یقه میتوانید از تور تزیینی استفاده کنید.
?متراژ پارچه:يك قد از سرشانه تا پايين
?جنس پارچه:انواع پارچه هاي لخت و ریزش دار مثل حریر
❤️قسمت های قرمز=دورریز

دوختنی

دیدگاه‌ها

0