آموزش خیاطی دوختنی

الگو تصویری تاپ با سرشانه بنددار

✅نکات:جلو و پشت دولاي بسته برش زده شود.
براي بند براي هر طرف(پشت و جلو) چهار بار برش بزنيد يك بار براي خود بند و يكبار براي سجاف كه در مجموع براي جلو ميشه چهارتا و براي پشت هم ميشه چهارتا.
سجاف هم ميتونيد يكسره در بياريد هم ميتونيد حلقه استين رو مثل مدل چرخ كنيد و سجاف فقط براي يقه بدوزيد.
?متراژ پارچه:يك قد تاپ از سرشانه تا باسن بعلاوه ٢٥ تا ٣٠ سانت
?جنس پارچه:كرپ حرير،حرير،ژورژت و نخي
❤️قسمت های قرمز=دورریز
?قسمت هاي سبز = سجاف

دوختنی

دیدگاه‌ها

0