آموزش خیاطی دوختنی

آموزش تصویری تاپ چین دار برش رگلان

✅نکات: برای الگوسازی این مدل از الگوی آزاد بالاتنه با قد تا باسن کوچک استفاده کنید.
به نسبت چین دور یقه میتونید اوازمان رو بیشتر یا کمتر در نظر بگیرید.
برای برش روی پارچه قسمت جلو، پشت و یقه ها رو روی دولای بسته پارچه برش بزنید. تکه یقه رو برای سجاف و خود یقه دوبار برش بزنید. برای سجاف کردن قسمت برش رگلان از خود پارچه لباس، نوار اریب تهیه کنید و در این قسمت بدوزید. در قسمت پشت یقه، از بندینک و دکمه استفاده شده. در قسمت جلو روی یقه هم میتونید مثل مدل، ازیک بند به عنوان پاپیون تزیینی استفاده کنید.
?متراژ پارچه: یک قد از سرشانه تا پایین
?جنس پارچه: ساتن لباسی
❤️قسمت های قرمز=دورریز
?قسمت هاي سبز = سجاف

دوختنی

دیدگاه‌ها

0